Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Svigt

Menneskets fortællinger om svigt er ofte forbundet med mange negative effekter både emotionelt og

mentalt. I forbindelse med anvendelsen af disse fortællinger om svigt udkrystalliseres ofte mange

følelser såsom vrede, skyld, skam, usikkerhed, sorg, angst samt modløshed, som kan komme til udtryk

på samme tid eller i forlængelse af hinanden. En mental kompleksistet i tanker optræder ofte også

i forbindelse med et svigt, som kan kommme til udtryk ved, at mennesket finder det svært at stole på

andre mennesker samt at vurdere etikken i de handlinger, som løbende fremvises over andre mennesker.

Det sidstnævnte kan ses ved bl.a., at mennesket reagerer med en svækket medfølelse i sociale samspil.

Andre mennesker oplever ofte den svigtede person som overdrevent egoistisk eller overdrevent hjælpsom

i tiden efter, at svigtet har fundet sted. Menneskets oplevelse af svigt kan skabes i en kontekst af bl.a.

jalousi, utroskab, alvorlig sygdom, skilsmisse, dødsfald og inadækvate forældrefunktioner i opvæksten.

I den nedenfor beskrivelse behandles mellemmenneskelige svigt indenfor de ovenfor, nævnte kontekster.

I tilfældet af menneskets oplevet utroskab reagerer mennesket tit med en fortælling om, at det er blevet

svigtet. Denne fortælling kan ofte være forbundet med en stor kompleksistet samt uoverskuelighed i tanker

og følelser. Mennesket kan her på én gang føle et had til den utro partner og samtidig hade den person,

som partneren har været utro med. En variant i reaktion her kan også være, at den svigtede person vender

svære følelser indad mod sig selv og bebrejder sig selv eller livet generelt for, at hændelsen er opstået.

I tilfældet af mennesket oplever andre personers sygdom eller dødsfald, kan det desuden føle sig svigtet

af den syge eller afdøde. Det kan afstedkomme både fortvivlelse over, hvad der nu skal ske efter en sådan

radikal forandring af livet, samt vrede og skuffelse over at den syge/afdøde kan lade én stå alene tilbage.

Det er ofte vigtigt at anerkende følelsen af svigt, i forbindelse med alvorlig sygdom eller dødsfald, og

at anerkende følelsen som en naturlig reaktion, mennesket ikke skal være flov over eller søge at skjule

for omgivelserne, samt at betragte bearbejdelsen af følelserne som en naturlig del af en sund sorgproces.

I tilfældet af foruden svigt af mennesket i dets opvækst af psykisk eller fysisk karakter kan disse svigt

udspille sig mere eller mindre intenst og bredt i senere sociale relationer. Disse svigt kan omfatte bl.a.

psykisk lidelse eller ustabilitet hos barnets forældre eller forældres skilsmissebrud og kan afføde skyld-/

skamfølelser i barnet i forhold til dets opfattelse af selv at have en andel i de nævnte hændelser. Det er

således typisk vigtigt at få bearbejdet svære emotioner, knyttet til svigt i barndommen, for at eliminere

skyld- og skamfølelser samt for at levere bidrag til forståelsen af det skete, som kan udfordre følelserne.

Det kan desuden ofte være sværere for mænd end kvinder at opleve svigt da mænd ofte ikke, i samme grad

som kvinder, har et netværk af tætte venner, hvor de i samtaler kan få bearbejdet oplevelserne af svigt.

Det er ikke usædvanligt, at mandlige venner betragter følelsesmæssige svigt som et tabutema, som gør, at

temaet kan være svært at tale om med ofte inadækvat imødekommelse af den svigtede mands behov til følge.

I vores terapeutiske arbejde kan dine historier om svigt bearbejdes ved at udfolde problemfortællingen

om svigt på en måde, hvorved samtidig grundig udfoldelse af alle negative effekter knyttet til svigtet

finder sted. Den sidstnævnte praksis har tit stor betydning i forhold til at mærke emotionel forløsning.

Vi vil desuden sammen identificere oversete begivenheder uden for problemfortællingens sfære, som vi vil

tillægge endnu mere mening, hvorved ressourcerige samt alternative fortællinger vil kunne opstå om f.eks.

dine mange ressoucer knyttet til konteksten svigt, som du kan mobilisere til at skabe dit værdifulde liv.

Vi vil samtidig sammen kunne udfordre dominerende diskurser markant, knyttet til dine problemfortællinger,

som måske netop kan levere centrale bidrag til din tro på og dit engagement i at skabe dit værdifulde liv.

Denne udvidelse af kompleksiteten af dine fortællinger kan ofte, ved din samtidig gennemspilning af de nye

fortællinger i dit foretrukne liv, levere vigtige bidrag i forhold til dine oplevelser af bl.a. gennemslagskraft

i handlinger i skabelse af dit nye liv (agenthed), ontologisk sikkerhed og tryghed samt vitalitet i følelser.

I tilfælde af du således skulle opleve intense emotioner og tanker knyttet til et svigt, og at de er svære

at håndtere for dig, står vi naturligvis til din fleksible rådighed uanset, hvor du skulle være i processen

lige nu, og vi vil her ihærdigt søge at levere vigtige bidrag til både din trivsel og din forandringsproces.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger