Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Stresstilstand

Stress kan defineres som en belastningstilstand. Ved menneskets udsættelse for psykiske samt

fysiske overbelastninger kan en tilstand af stress være en psykofysiologisk reaktion, der skabes.

Ved menneskets oplevelse af en stresstilstand, vil dette derfor opleve flere centrale ændringer.

Disse forandringer kan manifestere sig ved bl.a., dels overfladisk søvn med flere opvågninger i

løbet af natten, dels kognitive forandringer udtrykt i distræthed og svækket hukommelse samt

mere ensporede tanker med også tendens til mindre fleksibilitet i forhold til nye perspektiver,

dels emotionelle forandringer udtrykt i mindskelse af glædes-/lykkeemotioner samt irritabilitet

og sårbarhed overfor omgivelsers påvirkninger og ofte svækket medfølelse med andre til følge,

dels motorisk uro og somatiske smerter med en tendens til besvær med afslapning og finde ro,

samt dels svækket lyst til engagement i handlinger og tendens til øget planlægning og kontrol.

Stresstilstande kan potentielt komme til at omfatte alle mennesker, og på grund af menneskets

forskellige konstitution kan det variere meget, hvad og hvor meget, der kan forårsage stress.

Menneskets grad af belastningstilstand kan derfor komme til at omfatte kortvarig stress, efter

f.eks. én uge med hektisk aktivitet, og længerevarende stress. Det er især ved længerevarende

stress, at menneskets fysiske og psykiske helbred trues, som komme til udtryk ved, at fysiske

samt psykiske lidelser manifesteres i form af hhv. blodpropper, diabetes, angst og depression.

Stressforeningen vurderer desuden, at mellem 250.000 til 300.000 mennesker i Danmark lider

af stress. World Health Organization (WHO) vurderer samtidig, at stress i omkring år 2020 i den

vestlige verden vil være en af de hyppigste årsager til sygdom. De mennesker, som kan være i

en risikozone for er udvikle stresstilstande, er mennesker som oplever bl.a. livskrise, fór mange

arbejdsopgaver eller en fortravlet hverdag, fysisk sygdom samt angst og depression. Stress kan

foruden manifestere abnormt indhold af cortisol og adrenalin i hjernen med stærk uro til følge.

I forbindelse med behandlingen af stress er det vigtigt at være opmærksom på, at stress typisk

ikke forsvinder inden for få dage. Forandringer i stresstilstande forløber tit i en længerevarende

proces, som også fordrer forandringer i livsførelsen. Med et narrativt perspektiv kan psykologen

støtte dig med både eksplicitering af dine ønsker, værdier og iboende ressourcer knyttet til et

alternativt og foretrukket liv, som vil kunne eliminere stresstilstande ved en aktiv brug af disse

løbende i hverdagslivet. En endnu dybere indsigt i f.eks. de diskurser om arbejdsliv, du trækker

på, og en markant udfordring af disse vil samtidig kunne muliggøre en endnu bedre agenthed i

forhold at skabe det arbejdsliv, du ønsker, og et opgør med kulturelle normers tit diktat af dig.

I tilfældet af dit behov for det vil psykologen også kunne hjælpe dig med opstilling af konkrete

mål og delmål i processen med et righoldigt af dit repertoire til brug for elimineringen af stress.

I tilfældet af dit behov for dette vil psykologen ydermere kunne anbefale og instruere dig i brug

af afslapnings- og meditationsteknikker således, at du kan genfinde din egen balance og undgå

stresssymptomer. Disse symptomer kan være svære at få greb om på helt egen hånd, og derfor

står vi fleksibelt til din rådighed og kan være til stor gavn uanset, hvor du er i processen lige nu.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger