Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Højsensitivitet

Højsensitivitet forekommer blandt omkring 15 til 20 procent af alle danskere. Mennesker, som 

fremviser højsensitivitet, fødes typisk med et nervesystem, som bearbejder sanseindtrykkene  

dybere end normalt. Disse mennesker kan således let blive overvældet af hverdagens stimuli.  

Den markante sensitivitet fremkommer dog hos andre først, når de oplever stress forårsaget af 

mere generelle livsbetingelser. Sensitivitet kan deles op i forskellige undertyper, og en person 

med denne kan være påvirket på et eller flere eller alle de 5 områder, som omfatter det både  

personlige, fysiske, ideologiske, spirituelle samt sociale område.  Nogle mennesker er således  

sensitive over for forskellige fødevarer, mens andre fornemmer ekstra følsomhed over for de  

fysiske omgivelser, mens atter andre bliver påvirket af deres medmenneskers sindstilstande og 

følelser eller egne kropsfornemmelser. Symptomer, som kan afspejle den sensitivitet kan være, 

dels menneskets mange kreative ideer og levende fantasi, dels menneskets forvirring i tilfælde 

af forandringer eller uorden i omgivelserne, dels menneskets stærke reaktioner på indtagelse af 

kaffe, alkohol og/eller sukker samt store følsomhed overfor dufte og lys og/eller lyde, dels ofte 

personens lette emotionelle påvirkelighed overfor både sørgelige og glædelige oplevelser, dels  

personens særdeles gode kapacitet til indlevelse i medmenneskers emotioner og tanker, samt  

dels menneskets præference i forhold til fordybelse fremfor bredt at sprede opmærksomhed.    

 

Mennesker, med en særlig høj sensitivitet, har ofte større udfordringer end andre mennesker i  

forhold til at håndtere stress, og de kan let blive udmattet og trives dårligt ved påvirkningen af  

for mange stimuli. Da denne sensitivitet især ses som biologisk betinget, vil det være centralt  

at acceptere sensitiviteten som et vilkår og herefter fokusere på strategier, som vil kunne gøre 

livet mindre hårdt og mere berigende. Mennesker, med høj sensitivitet, kan ofte finde endnu 

større glæde ved livet end andre, når de stimuleres passende og samtidig udvikler bevidsthed 

om deres hensigtsmæssige valg, som støtter op om deres unikke personlighed.  De kan tit med  

fordel begrænse horisonten af stimuli og indtryk og finde ståsteder i livet med muligheder for  

værdsættelse og udfoldelse af deres ressourcer. I forbindelse med sidstnævnte vil psykologen 

kunne støtte op omkring den proces ved nuanceret og rig udfoldelse af ressourcefortællinger. 

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger