Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Overgreb

Overgreb komme til udtryk på flere måder. Uanset formen for vold er effekter ofte alvorlige 

for mennesker, der udsættes herfor. I forskning er 5 former for vold afdækket samt udforsket.   

Først og fremmest omhandler dette fysisk vold, der kan komme til udtryk ved f.eks. lussinger,  

slag, spark, kvælerforsøg, at blive fastholdt, at blive skadet med genstand eller blive forhindret  

i at spise eller sove. Det omhandler desuden psykisk vold, som kan komme til udtryk ved det at 

blive f.eks. latterliggjort, hånet, ydmyget, kontrolleret, overvåget, isoleret fra familie, forfulgt

samt truet med fysisk vold. Dette omhandler foruden seksuel vold, som kan komme til udtryk  

ved det at f.eks. blive tvunget til sex, få seksuelle grænser overskredet og blive udsat for seksuel  

mishandling eller seksuel krænkelse. Dette omhandler samtidig materiel vold i tilfælde, hvor  

partneren fjerner, ødelægger eller kaster med ens ting. Det omhandler endelig økonomisk vold,  

som kan komme til udtryk ved f.eks., at mennesket bliver gjort overafhængig af en anden person 

ved, at partneren fratager dette menneskes mulighed for at råde over egen økonomi, og at  

mennesket tvinges til at tigge om penge. Mennesket opdager ikke nødvendigvis, at det udsættes  

for vold, før det enten lider fysisk overlast eller andre fortæller det at det, som foregår er forkert.

Det skyldes bl.a., at volden har mange fremtrædelsesformer, og at personen kan komme i tvivl  

om, hvorvidt der rent er tale om vold. Systematisk vold kan nemlig udfordre menneskets  

opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert fordi personen, som krænker, måske konstant 

dominerer og fortæller en anden udlægning af “virkeligheden” end den anden person. Nogle vil 

kunne føle, at de selv er skyld i overgrebene, og at disse derfor ikke kan karakteriseres som vold. 

Disse symptomer kan være meget svære at få greb om på helt egen hånd. Uanset hvor du

skulle befinde dig i denne proces lige nu, står vi til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger