Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Lavt Selvværd

Begrebet selvværd knytter sig til menneskets oplevelse af egen værdifuldhed. Et lavt selvværd  

afspejler, at mennesket tildeler sig selv ringe værdi. Ved menneskets lave selvværd er det ofte  

selvkritisk og fokuserer på egne mangler, fejl og svagheder. Menneskets selvværd afspejler den 

måde, hvorpå mennesket både opfatter sig selv og andre samt bredt håndterer opgaver i livet.   

De mest almindelige symptomer, som konkret afspejler menneskets lave selvværd, er følgende. 

Først og fremmest fremviser mennesket her typisk en pleaser adfærd, hvor der gøres markant 

meget for andre med en tendens til at negligere egne behov. Personen fremviser her negative 

tanker om sig selv og egne præstationer og forholder sig hellere kritisk end positivt til sig selv.   

Personen har tendens til markant sammenligning af sit udseende og præstationer med andres 

på en måde, hvor resultatet ofte falder ud til andre personers gunstige fordel. Mennesket har  

desuden oplevelser af især, at andre mennesker ikke anerkender dets præstationer, adfærd og  

udseende. Mennesket her fremviser også formindsket kapacitet til at fremhæve egne fordele,  

og når andre viser kærlighed, opmærksomhed og accept, kan det have svært ved at tage imod  

dette. Personen har foruden tendens til både at have svært ved at sige fra i forhold til andres og 

egne krav og at stille uforholdsmæssige store krav til sig selv, som kan være svære at honorere.   

Et lavt selvværd manifesterer sig samtidig ved, at mennesket ofte har en udpræget tendens til  

at sammenligne sig med andre og måle dets værdi ud fra, hvad det tror, andre tænker om det. 

Andre menneskers meninger tildeles ofte en større betydning end menneskets egne meninger. 

Et lavt selvværd kan således forhindre mennesket i at udfolde sig på en naturlig måde, og dette 

menneske oplever ofte at være kunstig eller ikke at passe ind sammen med andre mennesker.  

Et menneske med lavt selvværd opfatter ofte ikke sig selv som noget særligt, og personen føler  

sig hurtigere slået ud samt bliver indadvendt eller kompenserer ved at være ekstra udadvendt.  

Et styrket selvværd hjælper også typisk mennesket til at komme igennem svære begivenheder.  

 

Baggrunden for et lavt selvværd afspejles typisk i menneskets sociale livshistorie og kan være  

videregivet af de personer, som mennesket er eller har været omgivet af. Det kan være, at det 

er blevet svigtet, overset eller har lært at præstere for at opnå anerkendelse. Der mangler ofte 

her ubetinget kærlighed, omsorg og anerkendelse for at eksistere som person uden at skulle 

præstere noget bestemt. Nogle personer søger massivt den ubetinget kærlighed i voksenlivet,  

og her er det centralt for trygheden, at det også kan tildele sig selv kærlighed og egenomsorg. 

 

For mange mennesker kan det være svært at forstå, at et menneske kan opleve lavt selvværd,  

hvis dette menneske er god til sit arbejde og har dejlig familie og spændende fritidsinteresser,  

samt de ydre rammer i tilværelsen fremstår gunstige. Det kan her typisk fremme forståelsen  

at opfatte selvtillid og selvværd som to forskellige fænomener. Selvtilliden omhandler typisk 

personens specifikke kapaciteter såsom det at være dygtig til at tilegne sig ny viden, hvorimod 

selvværdet er knyttet til menneskets grundlæggende tro på sig selv som menneske. Personen  

kan således sagtens have tillid til sine kapaciteter og kompetencer på visse områder uden at  

have tiltro til eget værd som person. Lavt selvværd overlapper ofte med andre problematikker. 

Dette ses ofte sammen med andre kliniske fænomener såsom angst, depression, kriser, jalousi, 

spiseforstyrrelser samt parforholdsproblemer. Det lave selvværd kan imidlertid også i sig selv 

være årsag til, at mennesket oplever uro og bekymrer sig om mange temaer eller bare aldrig 

er rigtig tilfreds med sit liv. Det lave selvværd er typisk en forståelig reaktion på begivenheder, 

mennesket har oplevet tidligt eller senere i sit liv eller begge dele. Disse begivenheder kan bl.a. 

omfatte social afvisning, svigt, kritik, mangel på anerkendelse og det at være socialt isoleret.

Disse symptomer kan være meget svære at få greb om på helt egen hånd. Uanset hvor du

skulle befinde dig i denne proces lige nu, står vi til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger