Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Jalousi

Menneskers jalousi kommer typisk til udtryk i mange forskellige kontekster. Når jalousi udgør 

et problem for mennesket, oplever mennesket typisk en masse negative følelser samt tanker, 

som mennesket kan have svært ved at give udtryk for og handle i forhold til dem på en god og 

konstruktiv måde. Følelser såsom frygt, mistænksomhed, vrede og det at være ked af det samt 

skam over at være jaloux kan være knyttet til menneskets samspil med det andet menneske i  

parforholdet. De sidstnævnte to affekter kan fremkomme ved, at dette medfører de nedenfor, 

nævnte begrænsninger i parforholdet. Jalousien kan også bidrage til svækkelse af selvværdet, 

og kan typisk manifestere følelser i mennesket af både ikke at være elsket og ikke at være god 

nok til at blive elsket samt at være i en stor risiko for at blive fravalgt af partneren i forholdet.   

Personens negative tanker er ofte knyttet til selvet, fremtid, partnerens kærlighed og utroskab.  

Kropslige symptomer som smerter i maven, hjertebanken, svimmelhed og søvnløshed ses ofte.  

Ved markant jalousi kan menneskets adfærd desuden omfatte f.eks. det at både krydsforhøre 

partneren i forholdet om andre mennesker, som jalousien er knyttet  til, og tjekke partnerens 

mobiltelefon eller mails samt fremvise vrede her og trække sig emotionelt væk fra partneren.   

Mennesket her kan ofte blive opfattet af andre personer som et menneske, som er optaget af 

primært at udøve magtkamp og at søge kontrol, men det er er typisk ikke tilfældet. Pga. denne 

opfattelse bliver mennesket her hyppigt mødt af partneren og andre personer med en foragt.   

Mennesket kan også blive opfattet som én, som ikke kan styre impulser, fordi jalousi kan virke  

som et udtryk for manglende kontrol af følelser. Denne respons fra omgivelserne kan skabe en 

oplevelse hos dette menneske af især at være et dårligere menneske med den samtidig effekt, 

at mennesket kan betragte sig selv som en dårligere partner og som utilstrækkelig i forholdet.   

Forskning har foruden påvist, at des mere jalousien forkastes og ignoreres som “noget pjat” af  

partneren, des mere breder den sig og skaber negative effekter i forholdet og hos jaloux part.  

 

Den markante jalousi er således typisk opslidende for begge partere i parforholdet. Denne kan  

blive kimen til fastlåste magtkampe og skænderier. De nævnte begrænsninger i frihed kan også 

omfatte f.eks. det, at dette menneske kan have svært ved både at lade partner gå alene i byen  

og at gå til sammenkomster på arbejdet samt at komme for sent hjem uden grund. Mennesket, 

som oplever at være markant begrænset i sit liv, bliver ofte frustreret over ikke at have frihed 

til at leve et “almindeligt” liv, og det skaber konflikter i parforholdet, fordi den ene part føler  

sig krænket over indskrænkning af frihed samtidig med, den jaloux part ikke føler sig forstået.   

Årsagen til jalousi kan foruden i mange tilfælde relateres til menneskets især angst for at blive 

forladt. I sådanne situationer kan den jaloux part forsvare sig med vrede for at dække sin skam. 

I tilfælde af partneren ikke tolererer vreden, ses her ofte en eskalering af konflikterne til følge.  

Disse symptomer kan være meget svære at få greb om på helt egen hånd. Uanset hvor du

skulle befinde dig i denne proces lige nu, står vi til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger