Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Depression

Depression er en tilstand, hvor mennesket gennem længere tid kan opleve håbløshed, tristhed, 

nedtrykthed, ulyst og manglende overskud og kapacitet til at opretholde dagliglivets aktiviteter. 

I forbindelse med det sidstnævnte kan personen miste interessen for de fleste ting og kan have 

svært ved at se mening med hændelser og kan mangle energi og motivation til at gennemføre 

opgaver. Mennesket her kan desuden have svært ved koncentration og det at følge med i helt  

almindelige samtaler. Mennesket kan foruden opleve stor træthed med mindre energi til bl.a.   

socialt samvær med også en større risiko for social isolation. Inden for en depressiv kontekst 

er søvnmønstret oftest negativt påvirket, som kan manifestere sig ved, at mennesket vågner 

hyppigt om natten eller omvendt sover alt for længe. Mennesket kan samtidig opleve fysiske 

symptomer, som kan komme til udtryk i kropsspændinger, kropssmerter og hovedpine. Angst 

kan også være et centralt symptom, som især fremtræder i forbindelse med stresstilstande.  

En tendens til personens irritabilitet, opfarenhed, bebrejdelser og aggressioner kan samtidig  

indimellem ses især overfor mennesker, som aktivt leverer bidrag til depressionen. Mennesket 

kan her nogen gange have svært ved at mærke depressionen, og depressionen kan opleves som 

en tilstand, hvor begivenheder opleves anderledes, kedeligere og mere neutralt end før. Dette 

kan ændre menneskets syn på personer og hændelser, som kan blive negativt og forsvarsfuldt.    

 

Mange forskellige årsager eksisterer i forhold til depression. Mennesket kan fremvise sårbarhed 

kombineret med ydre belastninger. Disse belastninger kan omfatte bl.a. svigtende kærlighed og 

omsorg i barndommen og ungdommen, modgang, kritik, nederlag, parforhold med menneskers 

oplevelser af fastlåste konflikter eller her mangel på kærlighed og tab af tilknytningsrelationer. 

Forskning har foruden påvist ubalance i samarbejdet mellem forskellige hjernecentre, og stress 

og de forskellige ydre psykologiske belastninger vil ofte påvirke denne indre balance i hjernen.  

Andre tilstande, som kan bringe uorden i hjernens funktion og afføde depression, er bestemte 

legemlige sygdomme og visse former for medicin og misbrug. Forskning har foruden påvist, at  

1/3 af mennesker, som har oplevet depression, kun kommer til at opleve den ene depression.   

Omkring 30 procent får tilbagefald allerede inden det første år og 70-80 procent i løbet af livet.  

Det er empirisk påvist, at jo flere gange depressionen optræder, des større risiko er der for en  

mere fastlåst udvikling. Socialforskningsinstituttet har i 2017 stadfæstet, at omkring 200.000 

danskere har en depression, hvoraf omkring 75.000 mennesker har en lettere depression. Det 

er endelig her sandsynliggjort, at 15 procent af den danske befolkning eller hver 6. dansker vil  

få depression i løbet af livet, som kun i hyppighed overgås af fænomenerne angst og misbrug.

Disse symptomer kan være meget svære at få greb om på helt egen hånd. Uanset hvor du

skulle befinde dig i denne proces lige nu, står vi til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger