Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Angst

Fænomenet angst er en naturlig menneskelig reaktion, som skærper menneskets kapacitet til  

at handle effektivt i en farlig situation med henblik på at søge at mindske eller eliminere faren.  

I f.eks. trafikken kan mennesket reagere særlig hurtigt og effektivt ved at fjerne sig fra en farlig 

situation. Ved menneskets akutte angst i sådanne situationer reagerer kroppens nervesystem 

ofte spontant ved at aktivere symptomer såsom hjertebanken, sved, rysten, åndenød, kvalme,  

kvælningsfornemmelse, rødmen, prikkende fornemmelser i hænder og fødder samt impulsive 

handlinger pr. refleks. Selvom mennesket ikke er i fare, kan mennesket opleve de symptomer. 

For dette menneske kan angsten komme i pludselige, uventede anfald eller være til stede som 

konstant uro eller frygt for fremtidige anfald eller generelt for fremtiden. Angsten kan desuden 

være fokuseret på en bestemt genstand bl.a. højder og offentlige transportmidler. Angsten kan 

ofte føles som en lyst til at flygte fra situationen eller den frygtede genstand, men angsten kan  

også komme til udtryk ved, at et menneske kan føle sig fastlåst og ude af stand til at reagere.  

De fleste mennesker oplever, at angsten daler, når situationen forlades f.eks., at mennesket  

bedre kan trække vejret, når det forlader supermarkedet. Nogle mennesker udvikler såkaldt 

“redningsadfærd” til brug for disse situationer, som udføres for at holde angsten under kontrol. 

Konkrete handlinger mennesket her anvender i høj grad, er f.eks. det at følges med andre samt 

at have en telefon på sig eller det at være nød til at gentage bestemte handlinger inden indkøb. 

Nogle mennesker udvikler desuden såkaldt “undgåelsesadfærd”, hvor mennesket typisk søger 

at holde sig fra hændelser, som vil udløse angst. Angstanfald er ikke unormale og på baggrund 

af norsk og amerikansk forskning anslår forskere, at hver femte dansker vil opleve angstanfald.   

 

Panikangst: 

I denne angsttype manifesteres ofte pludselige, uventede anfald af angst ledsaget af kropslige 

symptomer, og som ofte ikke optræder i forbindelse med en reel fare. Selve anfaldet er oftest 

kortvarigt, kan det være så voldsomt, at mennesket her kan være påvirket heraf i flere dage. 

Tilknytningsforskning har vist, at både ængstelige og generte børn oftere udvikler panikangst.     

 

Generaliseret angst: 

Denne type angst fremviser vedvarende uro eller nervøsitet uden frygt for særlige situationer 

eller genstande. Det menneske, som oplever denne type angst, kan være stærkt bekymret for 

fremtidige hændelser, der synes overdrevet set i forhold til konkrete realiteter, som eksisterer 

i menneskets liv. Det kan f.eks. være bekymringer for arbejdsløshed, selvom dette menneske 

er fastansat med et langt opsigelsesvarsel, og virksomheden har solid økonomi. Almindelige  

symptomer forbundet hermed er ofte muskelspændinger, koncentrations- og søvnbesvær.   

Disse symptomer kan være meget svære at få greb om på helt egen hånd. Uanset hvor du

skulle befinde dig i denne proces lige nu, står vi til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Grundlægger og Psykolog