Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Afhængighed

Afhængighed og misbrug forbindes af mange mennesker med markant indtagelse af rusmidler 

som narkotika, alkohol og tobak. Afhængighed i dag omfatter langt bredere kontekst end det.  

Afhængighed defineres som regelmæssig indtagelse af et bestemt stof, som ikke nødvendigvis 

er et stof i fysisk forstand. Fænomenet kan også komme til udtryk i sociale relationer med f.eks. 

menneskets oplevelser af markant afhængighed af andre mennesker med en svækket kapacitet 

til autonomi i forhold fundamentalt at kunne tage vare på egne og andres behov. Afhængighed 

kan desuden komme til udtryk gennem f.eks. menneskets oplevelser af markant afhængighed 

og trang til sex hvorved mennesket, trods kærlighed til sin partner, kan søge udenfor forholdet 

mhp. tilfredsstillelse af seksualbehov i tilfælde af deres manglende tilfredsstillelse i forholdet.  

Menneskets anvendelse af teknologiske kommunikationsmidler og sociale webmedier skaber  

også nye typer af teknologisk afhængighed såsom afhængighed af chatsider og computerspil.   

 

Menneskets afhængighed etableres oftest i sociale fællesskaber og udvikler sig til deciderede  

misbrug i takt med, at trangen bliver stærkere og kapaciteten til at håndtere forbrug svækkes.  

Afhængighed og misbrug kan også etableres som form for selvmedicinering ved menneskets 

oplevelser af bl.a. angst, depression, krise og sorg. På trods af fænomenet kan tage forskellige 

former, kan sammenfattende siges, at afhængigheden og misbrug vurderes uhensigtsmæssigt  

af mennesket selv eller/og af andre mennesker, og at mennesket lige nu og en tid fremover  

ikke kan lade være med at udleve forbruget. Afhængigheden og misbruget kan også påføre 

mennesket fysiske skader samt forhindre mennesket i etablering og vedligeholdelse af sociale 

relationer med også menneskets oplevelser af social isolation og ensomhedsfølelser til følge.   

Da afhængighedsadfærd typisk ikke vurderes som socialt acceptabelt i vesteuropæisk kultur 

og oftest forbindes med kontroltab og utiltrækkelig kapacitet til at forvalte eget liv på en god 

måde, affødes ofte skyld- og skamfølelser i mennesket med menneskets tendens til både bl.a. 

fortielser, bortforklaringer, benægtelser og utilstrækkelig erkendelse heraf ved konfrontation.  

Alle mennesker oplever afhængighed i mindre eller større udstrækning, men når afhængighed  

bliver til misbrug med primært forfølgelse af kortsigtede, positive effekter på en bekostning af  

længerevarende, dybere, positive effekter, kan misbruget blive et reelt problem for mennesket.  

Disse symptomer kan være meget svære at få greb om på helt egen hånd. Uanset hvor du

skulle befinde dig i denne proces lige nu, står vi til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Grundlægger og Psykolog