Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder afspejler en forstyrrelse i menneskers opmærksomhed, 

aktivitet og impulsivitet. Det er en betegnelse for forskellige opmærksomhedsforstyrrelser med 

ofte forskellige symptomer. Offentligt forbindes ADHD ofte med børn, men det er blevet endnu  

mere klart i dag, at udfordringerne forbundet hermed ikke nødvendigvis overvindes i barndom  

men får andre symptomudtryk i voksenalder. Ét eksempel kan være, at motorisk uro forandrer  

sig synligt for omgivelserne og i stedet manifesterer sig som indre uro samt rastløshedsfølelser.  

I forbindelse med børns uopmærksomhed kan symptomerne konkret manifestere sig ved bl.a.  

markant besvær ved at både fastholde opmærksomhed og lytte og huske og afslutte opgaver. 

I forbindelse med børns hyperaktivitet kan symptomerne manifestere sig ved bl.a. markant  

besvær ved at både håndtere rastløshed og det at lege og arbejde roligt og tale mådeholdent.  

Børns impulsivitet her kan endelig komme til udtryk ved bl.a. markant besvær ved at vente på  

menneskers færdiggørelse af tale med en også tit synlig påtrængenhed og afbrydelse af andre.  

I forbindelse med voksnes uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet kan symptomerne 

manifestere sig ved bl.a. markant besvær ved at fastholde opmærksomhed og koncentration i  

læse- og papirarbejde og huske og disponere tid og gennemføre opgaver samt håndtere indre 

rastløshed, taletrang og irritabilitet med tit mange vredesreaktioner og aggressioner til følge.   

 

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som især skyldes en udvikling af hjernen, som er anderledes 

end hos mennesker uden ADHD. Forskning har vist, at mennesker er særlig udsatte for ADHD  

på grund af arv, for tidlig fødsel, komplikationer under fødslen, uhensigtsmæssige påvirkninger 

under graviditeten (euforiserende stoffer, alkohol, tobak, infektioner, toksiner mm.) og senere 

uhensigtsmæssige miljø- og neurologiske påvirkninger. I forbindelse med det sidstnævnte kan 

dysfunktioner ved hjernestammen og primitive dele af hjernen, som bl.a. regulerer vågenhed,  

samt lillehjernen som bl.a. regulerer og styrer signal- og støjforhold påvirke hjernens løbende 

informationsbeabejdning i forhold til at sortere stimuli og at skelne mellem signaler og støj.  

Disse symptomer kan være meget svære at få greb om på helt egen hånd. Uanset hvor du

skulle befinde dig i denne proces lige nu, står vi til rådighed og kan være til stor gavn for dig.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Grundlægger og Psykolog