Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Parterapi

parterapi

I parterapi er dine og din partners fortællinger i centrum. I et parforhold er metaforisk sagt én og én ikke altid to.

Noget nyt opstår typisk ved to menneskers beslutning om at dele livet med hinanden. Parforholdet er ofte berigende,

men lige så ofte kan det være udfordrende, og her kan psykologen hjælpe med det for jer vigtige forandringsarbejde.

I fuld diskretion og under tavshedspligt får I mulighed for at fortælle psykologen om lige præcis det, som I har behov

for, og I vil ofte som par være alene med psykologen under parterapi. Som noget helt nyt vil det være muligt for jer at

tage helt op til 6 andre deltagere fra overalt i Danmark samt udlandet med i jeres E-terapi, som I ønsker skal bidrage

med deres unikke ressoucer i jeres E-terapi via bevidning af jeres fortællinger. Eksterne vidner kan ofte levere gode

bidrag til bl.a. cementeringen af jeres ressourcefortællinger. Den måde eksterne vidner eventuelt vil skulle foretage

bevidningen vil blive introduceret af os. Deltagelsen af andre mennesker end jer, vil I løbende kunne tage stilling til.

Tavshedspligten vil indebære at det, I fortællinger til psykologen, ikke kommer videre til andre. I parterapien er der

mulighed for sammen at gennemføre en struktureret dialog, men der kan også være andre fordele ved at være to her.

En partner kan være en vigtig aktør i en svær situation samt kan være påvirket af den andens personlige problemer.

Parterapi er således et rum for refleksion over fælles dilemmaer, som både kan omfatte opståede konflikter samt

individuelle vanskeligheder. Parterapi er ikke nødvendigvis der, hvor konflikterne forsvinder, men det er der, hvor

alle stemmer høres og gives rum. I parterapi kan begge få mulighed for at udfolde værdier, frustrationer, håb samt

drømme og optimalt hjælpe hinanden med at skabe plads for den andens værdier og drømme til senere realisering.

Terapi eller psykoterapi er en samtale her mellem dig og din partner og en professionel, som kan lytte og stille nye

spørgsmål til den vanskelige situation. Dette kan hjælpe jer med at få vendt situationen på ny, så det vil være muligt

for jer at komme frem til en ny forståelse af det hændte, eller dette kan hjælpe jer til at forliges med jeres situation

samt til at finde nye måder at forholde jer til denne. Atter andre gange kan I eventuelt have behov for mere konkrete

forandringer og handlinger og har behov for at være mere løsningsorienteret, som psykologen vil kunne understøtte.

Det vil være vigtigt for os at anerkende lige præcis jeres unikke præmisser for deltagelsen også jeres hidtidige samt

jeres nuværende tilgange og ressoucer i forhold til håndtering af problemet. For os har det også stor betydning at

fokusere på jeres muligheder, håb og ønsker til fremtiden. Psykologens primære opgave vil her være at lytte og at

stille spørgsmål, og gennem samtalen vil det problem, som er baggrunden for kontakten til os, forhåbentlig forsvinde

eller blive mindre, og nye forståelser og ideer vil kunne opstå, opdages og udvikles med ofte synergieffekt til følge.

I parterapi er temaerne også mangfoldige og kan f.eks. omfatte temaerne kærlighed, fællesskab, sexliv, individualitet,

konflikter, magtpositioner, utroskab, skilsmisse, krise, anerkendelse, underkendelse etc. Parterapien kan være en

hjælp i mange parforhold, hvor der mangler det liv og den glæde samt nærhed, som kendetegner et godt og varmt

parforhold. Gnisten er måske metaforisk sagt væk her og ofte er begge måske ulykkelige over magtkampene men ved

ikke, hvad der skal til for at ændre det. Hver for sig er parterne også måske tilbøjelige til at placere skylden, årsagen

til smerten, hos den anden person. Det er imidlertid ikke personerne men derimod samspillet, som er årsagen hertil,

og det er derfor også samspillet, som skal ændres for atter at kunne vitalisere forholdet på måder, partnerne ønsker.

Det er vores erfaring, at der bag problemerne næsten altid er en manglende forståelse af hinanden samt manglende

indlevelse i hinandens verden, og at forståelse og indføling ofte genopstår, når varmen og nærheden vende tilbage.

Det er desuden vigtigt for os at følge jeres ønsker til et forløb, hvad angår både temaer, måder at tale sammen på,

antallet af deltagere samt målet med samtalerne, som vi aftaler i fællesskab. Parterapi varer typisk 1 1/2 time, men

der vil på forhånd kunne laves andre aftaler. Ved første samtale tilrettelægger vi typisk et forløb med udgangspunkt

i det, I har behov for, og vi aftaler ofte et antal gange og evaluerer løbende på, om I får den hjælp, I har behov for.

I parterapi arbejder vi, i NetPsykolog24Syv.dk, men Narrativ og Systemisk psykoterapi. Mere overordnet indebærer

“Systemisk Terapi”, at jeres problem forstås og behandles systemisk. Det betyder, at vi ikke betragter problemer som

tilhørende den ene person som individ, men at problemer opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må

behandles gennem inddragelse af systemer. Dette perspektiv udgør et såkaldt økologisk synspunkt på menneskelivet.

Systemiske ideer er beslægtet med anerkendende praksis også kendt som “Appreciative Inquiry” eller værdsættende

samtaler, og disse er udbredt i også den anerkendende pædagogik. Overordnet indebærer “Narrativ Terapi” foruden,

at jeres identiteter ses som en sum af fortællinger, og at jeres identiteter ses som skabt gennem påvirkninger af et

samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger. Og nogen gange kan disse fortællinger udgøre en barrierer for

jeres tilfredsstillende samliv. Forandringer må ske ved at skabe alternative fortællinger eller udvide de oprindelige.

Filosofisk trækker vi i terapien foruden på “Socialkonstruktionismen“, som indebærer, at vi ser virkeligheden som

socialt konstrueret. Det betyder at den måde, som vi forstår verden på, ikke med endelig autoritet kan siges at være

mere sand eller sund end andre menneskers. I den forståelse skaber vi verden sammen gennem vores måder at tale

sammen om den, og mulighederne for terapeutisk forandring sker her via vores fælles meningsskabende processer.

I vores tilgange til jer, vil vi møde jer med en løbende stor nysgerrighed, som bl.a. indebærer, at I vil blive mødt så

fordomsfrit som muligt. Psykologen vil søge at tænke på jer som ukendte mennesker og et ukendt par med en ny og

unik fortælling. Dette vil samtidig indebære en grundlæggende respekt for jeres fortællinger og jeres levemåder samt

formålet med jeres parterapi. I parterapien ser vi således os selv primært som reflekterende samtalepartnere og ikke

som opdragere, undervisere eller politikere. I vores tilgang til jer, vil vi samtidig møde jer med løbende uærbødighed,

som indebærer, at hverken jeres eller psykologens forforståelser ses som de eneste mulige forståelser af en situation.

Vores opgave vil være at hjælpe jer til at se verden på nye måder, så I kan blive i stand til at handle anderledes i den.

Vi vil her søge at skabe rum for, at begge partere lytter og oplever sig lyttet til, så parret kan få øje på nye veje frem.

Gennem anvendelse af narrativ terapi har vi en grundlæggende ide om, i NetPsykolog24Syv.dk, at flere fortællinger

om både dig og din partner og jeres forhold samt andre mennesker til jeres rådighed i jeres hverdagsliv vil kunne

skabe endnu flere handlemuligheder for jer, fordi jeres fortællinger påvirker jeres handlinger og horisonten af dem.

I parterapien hos os udforsker vi derfor jeres fortællingers handlings- og meningslandskaber, som foregår i jeres liv.

Vi vil løbende sammen kunne have fokus på, hvordan I gennemspiller de nye fortællinger med vigtige handlinger i

jeres liv og søge at sikre, at i kommer helt tæt på de ønsker, som I havde om udbytte inden opstarten af parterapien.

I tilfældet af jeres behov for det, vil vi desuden sammen kunne udarbejde en skriftlig handleplan indeholdende de af

jeres ressouer, som er vigtige for jer at bruge i forandringsprocessen. Vi vil sammen kunne stadfæste jeres ønsker til

forandring og brugen af jeres ressourcer. I kan læse mere om terapien under “Om terapien” og “Et lykkeligere liv”.

I tilfældet af I har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er I meget velkommen til dette.  

I kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner på E-mail  info@netpsykolog24syv.dk eller kontakte

mig på telefon 23419179. I kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformularen, som I kan se ved at

trykke på linket Book tid Online. I kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle

vores sociale medier nederst på denne side, og på Facebook kan I samtidig kontakte os gennem kontaktformularen.

Hele det righoldige repertoire af oplysninger på vores nye hjemmeside, om forskellige psykiske temaer, tjener som

udelukkende inspiration til jeres refleksioner forud for et terapiforløb hos os. Vi har naturligvis en grundlæggende

ide om, som nævnt, at jeres vankeligheder og ressourcer manifererer sig unikt, så brug kun det for jer meningfulde.

Vi glæder os nu utrolig meget til at høre fra jer samt bidrage til de betydningsfulde forskelle, som er vigtige for jer.

De varmeste hilsner 

 

Psykolog og Grundlægger 

Kenneth Steiner  

parterapi