Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Sammenbragte familier

Sammenbragte familier

I mange sammenbragte familier er idealbilledet på det gode familieliv ofte en kernefamilie. Sammenbragte familier

lader sig dog ikke analogt sammenligne med kernefamilien, og det er tit når disse familier efterligner kernefamilien,

at vanskelighederne opstår. Centrale forskelle mellem kernefamilier og sammenbragte familier er nedenfor følgende:

I kernefamilien ses et sammenfald mellem parforhold og forældreskab. I kernefamilien er parforholdet også dannet

inden forældreskabet. Kernefamilien udgør desuden et relativt lukket familiesystem, mens sammenbragte familier er

et forholdsvist åbent system. Kernefamiliens medlemmer er derfor typisk enige om, hvem der hører til familien i ofte

modsætning til familiemedlemmerne i sammenbragte familier, der kan være uenige om, hvem der er med i familien.

I den sammenbragte families etableringsfase kan familiemedlemmerne opleve kaos. Børn skal vænne sig til både den

nye familieform og den nye voksne samt de måske nye søskende. Voksne skal også aftale og synliggøre rollefordeling

og forventningerne til hinanden samtidig med, at det voksne parforhold skal styrkes og udvikles. I kernefamilier har

det voksne par ofte også gennemlevet forelskelsen og styrkelsen af parforholdet samt fundamental kærlighed, inden

det første barn fødes, hvorimod alle disse facetter af parforholdet ofte finder sted i udgangspunktet for stedfamilien.

I tilfælde af det kun er den ene part, der bringer børn ind i forholdet, kan det gøre etableringen lettere i form af færre

familiemedlemmer, som skal forholde sig  til hinanden. Det kan imidlertid også afføde andre vanskeligheder, f.eks.

i tilfælde af to voksne udviklingsmæssigt er forskellige steder i livet med den ene voksnes for første gang indtræden i

et forældresystem omhandlende forpligtelser, børn og samliv, og den anden voksens allerede gennemlevelse af dette.

Kernefamilien består desuden typisk af nogle relativt stabile subsystemer i form af mor-far og søskende, hvorimod

subsystemerne i en sammenbragt familie manifesteres anderledes og kan beskrives som en opdeling af insidere og

outsidere. Den nye stedforælder optræder ofte som outsideren, som ikke kender familiens spilleregler, og dette kan

skabe en usikker position som partner, ikke-forælder og stedforælder og oplevelser af i høj grad at være tredje hjul.

Stedforælderen skal foruden forholde sig til børnenes anden biologiske forælder, som kan afføde jalousi. Jalousien

kan samtidig rettes mod børnene, når kæresten giver sin kærlighed til børnene. Irritationer overfor børn vil derfor

uundgåeligt opstå, og det kan være svært at erkende som stedforælder, som ofte ikke forventer at være jaloux her.

Mange mennesker skal således tilgodeses i en ny familie både den nye partner, ekspartneren, ekssvigerfamilien, ens

familie og alle børn, som kræver plads, kærlighed og anerkendelse. Voksne med børn oplever tit dårlig samvittighed

over at have bidraget til at splitte sine børns familie og have forladt sin ekspartner samt at have skuffet øvrig familie.

Børnene i et sammenbragt familie finder det typisk stressende at blive indlemmet i en ny familie. Børn kan opleve, at

der bliver talt dårligt om den ene af deres forældre, som af nogle børn opleves som indirekte kritik af dem selv. Børn

kan samtidig opleve, at de ikke kan lide den nye person, der ønsker at levere bidrag til opdragelsen. Nogle børn viser

også modstand overfor deres forældres nye kæreste af loyalitet mod den anden forældre, der ikke har fået ny partner.

Børn kan foruden blive jaloux på deres forælders nye kæreste, der evt. i sin nyforelskelse er meget optaget af denne.

Forælderens nye kæreste kan måske endelig medbringe deres egne børn i forholdet, som børn skal forholde sig til.

For disse nye, sammenbragte familier kan det synes uoverskueligt at skabe en ny familie med samhørighedsfølelser

samt sammenhold, og som samtidig ikke er en kernefamilie. Undersøgelser har dog vist, at det kan lade sig gøre, og

at det ofte er i de to første år i en stedfamilies liv, at der kan opleves stress og turbulens, og at mange af disse familier

herefter oplever ro og lykke i hverdagslivet. At nå dertil som familie fordrer typisk meget arbejde, og her er den åbne

og autentiske dialog mellem alle de involverede parterne helt centralt. Det vil her ofte være værdifuldt for familierne

at skabe et rum, hvor alle fortællinger, følelser, tanker, værdier, ønsker etc. ses som lige legitime, og hvor respekt for

hinanden uden frygt for at miste hinanden eller at blive nedvurderet bliver formaliseret med ofte god effekt til følge.

Da det evt. indimellem kan være svært for jeres familie at skabe denne kontekst af rum samt kommunikere sammen,

vil vi meget gerne levere kvalificerede bidrag til denne forandringsproces med gode muligheder for plads til jer alle.

I tilfældet af I har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er I meget velkommen til dette.  

I kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner på E-mail  info@netpsykolog24syv.dk eller kontakte

mig på telefon 23419179. I kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformularen, som I kan se ved at

trykke på linket Book tid Online. I kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle

vores sociale medier nederst på denne side, og på Facebook kan I samtidig kontakte os gennem kontaktformularen.

Vi glæder os nu meget til at høre fra jer samt til at kunne levere bidrag til at skabe en familie med plads til jer alle.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger

Sammenbragte familier