Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Børneterapi

Børneterapi

Forældre henvender sig ofte, fordi de er bekymrede over børns eller unges symptomer på mistrivsel. Børn er desuden

ofte de familiemedlemmer, som først viser tegn på mistrivsel. Børns og unges mistrivsel kan komme til udtryk f.eks.

ved tristhed, angstsomptomer eller adfærdsvanskeligheder. Der eksisterer foruden en stigende tendens blandt unge i

forhold til at fremvise selvdestruktiv adfærd såsom det at skære i sig selv eller det at udvikle spiseforstyrrelser. Ved

børns og unges mistrivsel i hverdagslivet, kan årsagen være bl.a. svækket selvtillid og selvværd, svære relationer til

deres nærmeste familie, herunder affødt gennem forældrenes manglende forståelse og samarbejde, samt et massivt

forventningspres fra omverden i forhold til krav og præstationer. Hele familien bliver typisk påvirket ved børns og

unges mistrivsel, og det kan være svært for barnet og forældre at håndtere fortællinger og effekter, som fremvises.

Familien kan også have svært ved at gennemføre samspil adækvat samt at få brudt den uhensigtsmæssige adfærd.

Vanskelighederne vil ofte opstå gradvist, og det er ikke usædvanligt, at forældrene vil se tiden an, inden en psykolog

kontaktes. Hos os tilbyder vi rådgivning til forældre, som har behov for konkrete råd og vejledning i forhold til en

konkret problemstilling. Vi tilbyder desuden samtaleterapi til børn, unge og deres forældre, som kan være længere

forløb i tilfældet af behovet for afhjælpning af svære psykologiske problemstillinger. En behandling vil altid starte

med en terapisession, hvor barnet eller den unge og mindst én af forældrene er til stede. Psykologen vil her betone

nødvendigheden af overfor forældrene både, at de har ansvaret for barnets eller den unges trivsel og mistrivsel, og

at de forventes at indtage central aktørposition under og efter sessioner med brug af aktive bidrag i forandringerne.

Der drøftes og tages foruden stilling her til det videre terapiforløb i et anerkendende samarbejde med forældrene.

I tilfældet af I har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er I meget velkommen til dette.  

I kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner på E-mail  info@netpsykolog24syv.dk eller kontakte

mig på telefon 23419179. I kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformularen, som I kan se ved at

trykke på linket Book tid Online. I kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle

vores sociale medier nederst på denne side, og på Facebook kan I samtidig kontakte os gennem kontaktformularen.

Vi glæder os nu meget til at høre fra jer og til at kunne bidrage til den forskel, som er særlig vigtig for jeres famile.

De varmeste hilsner 

 

Psykolog og Grundlægger 

Kenneth Steiner