Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Utroskab

Ved utroskab ekspliciterer mennesker typisk en fortælling til andre mennesker om, at deres parforhold eller aspekter

af dette ikke fungerer i overensstemmelse med deres behov, ønsker eller intentioner. Kvinder, som er utro, fortæller

ofte at de ikke føler sig elsket, eller at de mangler nærvær eller modspil fra partneren. Kvinder, som er utro, fortæller

også ofte, at de kan blive fristet af en ny mand, som kan være nærværende og interesseret samt indlevende i dem og

imødekomme deres behov for accept og forståelse af deres tanker, følelser og ønsker. Mænd, som er utro, fortæller

desuden ofte, at de mangler fysisk bekræftelse, intimt nærvær samt anerkendelse af deres bedrifter i parforholdet.

Imødekommelse af parternes behov for forståelse, indlevelse og bekræftelse kan ofte her skabe energi samt trivsel.

Den umiddelbare behovstilsfredssstillelse kan skabe umiddelbare gode effekter, men når behovstilfredsstillelsen ikke

involverer partneren i parforholdet, skaber det typisk på sigt problemer. Problemerne opstår ved, at den utro partner

typisk ikke kan dele sin hemmelighed med sin partner og selv oplever at blive metaforisk sagt fanget i spin af løgne,

dårlig samvittighed, intrapsykiske undskyldninger samt brud med egen etik i perioden for de hemmelige møder med

det nye bekendtskab. Betagelse eller forelskelse i en person udenfor parforholdet kan samtidig skabe indre konflikter

i den utro partner omhandlende, hvorvidt den anden partner i parforholdet skal kende sandheden, og om den utro

partner skal vælge den udenforstående eller blive i parforholdet og kæmpe for det, samt hvordan parforholdet skal

komme videre. De intrapsykiske konflikter kan skabe humørsvingninger med kortvarige nedture med fremvisning af

symptomer som svedture, rystelser, svækket appetit, mave-/hovedpine, grådanfald, agressiv adfærd og søvnløshed.

Disse intrapsykiske konflikter kan tiltage i omfang og intensitet så længe, den utro partner ikke tager stilling til det.

Nogle empiriske undersøgelser har vist, at utroskab i gennemsnit varer omkring 6 måneder, og at hovedparten af de

nye forhold går i stykker igen inden for ét år efter, at den utro partner har brudt forholdet til den tidligere partner.

De undersøgelser betoner den ofte på sigt psykiske belastning, der kan være forbundet med ovenfor nævnte effekter.

Mange årsager kan imidlertid eksistere i forhold til, at parforholdet ikke fungerer, som f.eks. manglende bekræftelse

af hinanden, mangel på gode dialoger eller manglende respekt overfor hinandens ønsker, holdninger samt værdier.

Inden det kommer så langt som utroskab fremvises ofte fysiske tegn på, at vanskeligheder eksisterer i parforholdet.

Det kan omfatte bl.a. svækket fysisk og psykisk tiltrækning med færre kys og berøringer samt kedsomhed i sexlivet.

For at finde frem til beslutninger, som kan være vigtige for parterne i parforholdet, kan det måske her være en god

mulighed sammen at arbejde med årsagerne til utroskaben med henblik på at finde enten nye og bedre veje sammen

i parforholdet eller for at finde den mest hensigtsmæssige vej ud af parforholdet. Terapi knyttet til utroskab vil ofte

kunne hjælpe mennesker i parforholdet med at bearbejde følelser af svigt, savn, angst for at miste, angst for at give

slip, hemmeligheder samt opståede, negative oplevelser og konflikter. Det kan nogen gange være særdeles styrkende

for forholdet at genopbygge tillid og respekt samt mobilisere parforholdets ressoucer og bruge dem til bekræftelse

af hinanden og opfyldelse af hinandens behov. Arbejdet her kan således bringe jer tæt på det, som er vigtigt for jer.

I tilfældet af I har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er I meget velkommen til dette.  

I kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner på E-mail  info@netpsykolog24syv.dk eller kontakte

mig på telefon 23419179. I kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformularen, som I kan se ved at

trykke på linket Book tid Online. I kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle

vores sociale medier nederst på denne side, og på Facebook kan I samtidig kontakte os gennem kontaktformularen.

Vi ser nu frem til at høre fra jer og til at kunne bidrage til den nyorientering af jeres parforhold, som er vigtig for jer.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger