Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Problemer i sexlivet

Problemer i sexlivet

Mange par med seksuelle vanskeligheder italesætter i parterapi, at de har svært ved metaforisk sagt at finde gnisten

seksuelt efter en hverdag med mange aktiviteter såsom arbejde, madlavning, rengøring og engagement i deres børn.

De praktiske gøremål kan binde så meget fysisk og psykologisk energi, at parterne ikke har lyst eller energi til sex.

Ved manglende overskud seksuelt kan partnerne italesætte mange undskyldninger for udskydning af sexlivet til en

anden dag. Partnerne bør være særlig opmærksomme på undskyldninger og fokusere på opretholdelsen af sexlivet,

for pludselig er måneder og år oprindt med seksualitet under pres, og det kan her svært at få et velfungerende sexliv.

I tilfælde af sexlivet fastlåses i manglende engagement, kan det være vigtigt for parterne at erkende, at trods de ikke

umiddelbart har overskud seksuelt til hinanden, så er sexlivet helt fundamentalt vigtigt for parterne i forhold til at

styrke bl.a. emotionelle tilknytningsbånd, nærhed, intimitet, hengivenhed, ontologisk sikkerhed og tryghed. Det kan

således være nødvendigt at erkende, at det at invistere tid samt engagement præget af bl.a. nærhed, omsorgsfuldhed

og intimitet ofte revitaliserer det seksuelle overskud i forholdet mellem partnerne. Mange fortæller ofte i parterapi,

at deres seksuelle energi var særlig potent i deres møde med hinanden og under deres forelskelse på grund af også

deres stærke prioritering af hinanden. Mange par fortæller samtidig, at når de skal bredt rundt om dagligdagens

engagementer, herunder varetagelsen af forældrerollen, så kræver det deres opmærksomhed på en måde, som kan

mindske overskudet til sexlivet på grund af deres ikke tilstrækkelig hensyn og prioritering af nærheden til partneren.

Effekten af dette ikke tilstrækkelig seksuelle engagement kan være, at parholdet mere får karakter af et især venskab

uden metaforisk sagt seksuel gnist mellem partnere, som nævnt ovenfor tit er en uheldig forandring af parforholdet.

Mange i parterapi er desuden ved metaforisk sagt at glide fra hinanden, fordi de ikke længere har den intime følelse

af det at være hinanden helt nær og være hinandens kærester. I tilfælde af parterne her finder forholdet og sexlivet

vigtigt, kan partnerne med stor fordel prioritere omsorg og berøring, som med kontinuitet heri vil kunne revitalisere

intimiteten og inderligheden i sexlivet med ofte også en positiv synergiskabende effekt bredt på forholdet til følge.

I parterapien kan partere med vanskeligheder i sexlivet ofte drage stor fordel af især at sætte ord på, hvad de har lyst

til seksuelt. Som væsentligt omdrejningspunkt for forandringsarbejdet skal kærlighed, herunder også den erotiske,

og motivationen være til stede i forhold til at ville forbedre samværet, da det kan være udfordrende at revitalisere

et sexliv efter års forsømmelser. Det er typisk nærheden samt intimiteten, som mangler ved minimering eller ophør

af seksualitet. Mange par kan finde det svært at involvere en professionel i deres sexliv, fordi seksuelle temaer samt

praksis kan være meget tububelagte og intime i vores samfund og kultur. Det kan således være en stor udfordring at

gå i parterapi omkring sit sexliv, men mange fortæller, at det ofte er arbejdet værd på grund af bl.a. parternes endnu

større kendskab til hinanden. Nedenfor er nogle korte råd, som kan have betydning for revitaliseringen af sexlivet.

Først og fremmest kan parterne ofte med stor fordel prioritere at bruge mere tid alene uden bl.a. børn og fjernsynet.

Det vil ofte have gavlig effekt, i forhold til nærheden og intimiteten, at tale sammen uden sædvanlige forstyrrelser.

Det er samtidig typisk meget vigtigt at vise respekt for hinanden og have fokus på ikke at irettesætte samt kritisere

hinanden. Kritik og irettesættelser udgøre ofte irritationsmomenter, som har betydning i mindkelsen af lyst til sex.

Det er desuden vigtigt for parterne at erkende, at det er naturligt at have forskellige behov. Det er derfor ofte vigtigt

ikke at blive uvenner over, at den ene part har mere eller mindre lyst til erotik end den anden. I denne situation kan

partnerne med tit stor fordel tale om deres individuelle behov og forventninger, og om hvordan de kan imødekomme

disse sammen. Det er således her særdeles vigtigt at anlægge et anerkendende perspektiv i samtalerne om sexlivet.

Anerkendelsens aspekter omfatter aktiv lytning, impressiv og ekspressiv forståelse samt accept og respekt. Artikler

fra den internationalt kendte, norske anerkendelsesforsker Berit Bae kan evt. være en kilde her til jeres inspiration.

I tilfældet af I har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er I meget velkommen til dette.  

I kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner på E-mail  info@netpsykolog24syv.dk eller kontakte

mig på telefon 23419179. I kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformularen, som I kan se ved at

trykke på linket Book tid Online. I kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle

vores sociale medier nederst på denne side, og på Facebook kan I samtidig kontakte os gennem kontaktformularen.

Vi glæder os nu meget til at høre fra jer og til at kunne bidrage til den forskel, der er særlig vigtig for jeres seksualiet.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger