Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Konflikthåndtering

Mange par finder det vanskeligt at håndtere konfliktsamtaler på en ordentlig måde. Parterapien kan her hjælpe dig

og din partner til en mere konstruktiv kommunikation og konflikthåndtering. Kommunikation eksisterer konstant

mellem dig og din partner også selvom, der ikke siges noget. Jeres kropssprog er vigtig del af jeres kommunikation

med hinanden. Det kan derfor være vigtigt at være konsistent i det sagte og gjorte for at sende tydelige budskaber.

Samtaler, som involverer en fastlåsning og behovet for konflikthåndtering, indeholder ofte temaer, som er meget

ømtålelige med også fremvisning af involverede parteres sårbarhed og udsathed. I tilfælde af emotionel ophidselse

kan mennesker let misforstå hinanden, da de ikke har det mentale overskud til at sætte sig ind i partnerens situation.

Misforståelser kan afstedkomme tavshed og frustrationer, fordi mennesket måske ikke føler  sig hørt og accepteret,

som kan tære på  nærheden i et parforhold. Konstruktiv kommunikation består af nogle af de følgende elementer,

som er særlige gunstige for at mindske muligheden for fremkomst af fastlåste konflikter mellem dig og din partner.

Først og fremmest er åbenhed og anerkendelse i din og din partners kommunikation typisk vigtigt for kvaliteten her

af jeres parforhold, og det at I kan tale åbent om konflikttemaer er typisk en forudsætning for jeres tryghed og tillid

til hinanden. Jeres kapacitet til aktiv og empatisk lytning er samtidig typisk vigtigt for kvaliteten af jeres forhold her.

I bør således ikke afbryde hinanden under hinandens tale, da det kan være forbundet med en positiv affekt at blive

hørt og lyttet til uden afbrydelser. Det er desuden hensigtsmæssigt for jer at holde pause ved konflikters optrapning,

hvor I begge får tid til at reflektere over situationen. Under denne pause kan I også overveje det sagte ind til nu, og

hvad I nu har behov for at sige og handle i forhold til. Disse refleksioner afføder typisk en mere rolig og konstruktiv

samtale ved jeres samtales på ny etablering og gennemførelse. Nedvurdering af hinanden, omfattende anklagende

og hånende eller aggressive handlinger, er samtidig ofte en inadækvat tilgang pga. jeres måske forsvarspositioner

med jeres muligvise resignation fra kommunikationen.  Respekt og accept i din og din partners samvær er foruden

typisk vigtigt for kvaliteten her af parforholdet, også selvom I ikke nødvendigvis til fulde forstår hinanden eller kan

forlige jer med hinandens synspunkter. Det er endelig vigtigt, I giver jer god tid til kommunikationen, da det typisk

er afgørende for effekt af samtalen, at I ikke er fór trætte, stressede eller på anden måde uoplagte eller distraherede.

Det er typisk ikke rart for mennesker at tage en konfliktsamtale, men det er en nødvendighed i et parforhold. Det er

dog vigtigt at erkende, at I hverken kan eller skal ændre hianden. I parterapien vil I kunne arbejde med at ændre den

måde, hvorpå I ser og forstår hinanden, som vil kunne have stor betydning i nævnte handlinger overfor hinanden.

Psykologens opgave i parterapi vil såldes være at søge at skabe et rum for, at jeres stemmer kan komme til orde og at

give jer en mulighed for at lytte til hinanden. Det kan skabe mulighed for genopdagelsen og genopdyrkelsen af jeres

parforholds egne ressourcer og styrker til håndtering af konflikter. I dialogen mellem samtaleparterne udvikler de

enkelte udsagn sig ofte, og der kan ofte opstå nye eller ændrede forståelser af en situation og af et problem. I tilfælde

af I har behov for det mødes vi gerne online med jeres øvrige familiemedlemmer eller andet netværk, der indimellem

kan være vigtige forandringsagenter sammen med jer i forhold til at løse og opløse konflikter i forandringsprocessen.

I tilfældet af I har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er I meget velkommen til dette.  

I kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner på E-mail  info@netpsykolog24syv.dk eller kontakte

mig på telefon 23419179. I kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformularen, som I kan se ved at

trykke på linket Book tid Online. I kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på linkene til alle

vores sociale medier nederst på denne side, og på Facebook kan I samtidig kontakte os gennem kontaktformularen.

Vi glæder os nu meget til at høre fra jer og til at kunne bidrage til den forskel, der er særlig vigtig for jeres parforhold.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger