Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Gruppeterapi

Som noget helt nyt tilbyder vi dig gruppeterapi i en god gruppestørrrelse mellem 5-8 deltagere. Vi har en

grundlæggende ide om metaforisk sagt at, dels des flere stemmer des flere muligheder vil du ofte kunne

finde, samt dels des flere øjne des mere tydeligt bliver dit problem og løsningen på det. Sådan opleves og

beskrives ofte fordelen ved gruppeterapi frem for individuel terapi. Grupper vil ofte kunne give dig noget

helt særligt, som kan omfatte f.eks. dit samvær med andre terapisøgende mennesker med din mulighed for

ikke bare at se din situation fra en professionel psykologs synsvinkel men også fra andre ligestillede deltagere.

Det vil også kunne give dig mulighed for f.eks. at genkende dine egne problemer eller dilemmaer hos andre,

og det vil samtidig kunne gøre det muligt at arbejde med eller forstå din egen situation uden nødvendigvis at

være følelsesmæssig involveret. Deltagerne i gruppeterapi opdager foruden ofte, at de ikke kun er forskellige

mennesker, men at de metaforisk sagt også er mennesker i samme båd og med flere fælles berøringsflader.

Gruppeterapi kan således give dig spørgsmål, refleksioner og ideer fra en psykolog samtidig med, at du har en

gruppe vidner til dine fortællinger og vanskeligheder. Et gruppeforløb er på 10 gange 2 timer én eftermiddag

eller aften om ugen. Vi opstarter grupper med jævne mellemrum, så hvis du vil skrives op på en venteliste til

gruppeterapi, er du meget velkommen til det, og du hører fra os hurtigst muligt om nærmere plan for opstarten.

Som noget nyt tilbyder vi desuden alle mennesker, som har gennemført et terapiforløb, muligheden for at blive

eksterne vidner i andre menneskers E-Terapiforløb. Vi har samtidig en grundlæggende ide om både, at de “sande”

eksperter i et terapitema, er mennesker med levede erfaringer med terapitemaet i praksis, samt at disse personer

med stor fordel vil kunne sætte deres stærke ressourcer i spil gennem det at bevidne nye terapisøgendes ressoucer.

De mennesker, som har gennemført terapiforløb, kan således bidrage til både cementering af nye terapisøgendes

ressoucer og at knytte mennesker sammen i vigtige fællesskaber. Alle mennesker får tilbud om deltagelse i disse

fællesskaber, og det enkelte menneske vurderer suverænt, om det vil være berigende efter deres endte terapiforløb.

I tilfældet af du nu har behov for at få besvaret spørgsmål eller har lyst til at kontakte os, er du meget velkommen

til det. Du kan enten skrive til psykolog og grundlægger Kenneth Steiner pr. E-mail  info@netpsykolog24syv.dk

eller ringe på telefon 23419179. Du kan foruden kontakte os gennem udfyldelsen af kontaktformulaeren, som du

kan se ved at trykke på linket Book tid Online. Du kan endelig få endnu flere informationer om os ved at trykke på

linene til vores sociale medier nedest på siden, og på Facebook kan du også kontakte os gennem kontaktformularen.

Vi glæder os nu utrolig meget til at høre fra dig og bidrage til den forskel i gruppeterapi, som er særlig vigtig for dig.

 

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger