Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Et Lykkeligere Liv

Mange forskellige ideer eksisterer i forhold til, hvad lykken er, og hvad der betinger et lykkeligt 

liv. Det er her helt centralt at spørge det enkelte menneske om, hvad et lykkeligt liv egentlig er 

for dette menneske. Spørgsmål såsom “Hvad forstår du ved begrebet lykke?”, og “Hvad vil det  

konkret sige at være lykkelig for dig?”, og “Kan lykke afhænge af, om du oplever mening med  

livet?”, samt “Kan lykke afhænge af, om du har mange forskellige historier at trække på i livet?”. 

Når mennesket ved, hvad et lykkeligt liv er, ved mennesket ofte også, hvad der kendetegner  

et ulykkeligt liv, og spørgsmålet kunne være “Hvad er det modsatte af et lykkeligt liv for dig?”.  

I et narrativt perspektiv er et problemfyldt liv et liv, hvor personen underlader brug af erfaring. 

En negativ erfaring (ses som en tynd fortælling) kan danne negative identitetskonklusioner om 

mennesket selv, som f.eks. kan komme til udtryk i menneskets udsagn “Jeg er uduelig, og jeg er 

ikke noget værd” etc., som kan blive selvopfyldende profetier, da mennesket her lever efter og 

kun kan få øje på begivenheder, som bekræfter mennesket i de negative identitetskonklusioner 

samt de negative fortolkninger. Hvis mennesket kun kan få øje på de begivenheder, hvor dette 

bekræftes i de negative identitetskonklusioner og fortolkninger, overser mennesket typisk de  

begivenheder, hvor mennesket rent faktisk lykkes med det, som personen foretrækker, og hvor 

mennesket lever i overensstemmelse med foretrukne værdier. Menneskets fortolkninger samt  

konklusioner kan således blive til dets virkelighed også i levet praksis i et menneskes brede liv.  

Det kan således være meget vigtigt for mennesket her at arbejde med disse fortolkninger af  

hændelser fra det levet liv, da fortolkningerne og konklusionerne kan blive til selvopfyldende  

profetier. I et narrativt perspektiv arbejdes derfor for at genforfatte samt fortolke livet på ny.    

 

Problemfyldte historier er historier, som undlader levede erfaringer. Det at få fokus på, hvordan 

mennesket har håndteret svære problemer i overensstemmelse med det, som er vigtigt for  

mennesket, kan blive en indgang til en alternativ historie og til et lykkeligere liv. Mennesket  

håndterer typisk problemer i livet i forhold til det, som er vigtigt for mennesket. Når personen 

har flere historier om sig selv til rådighed, skaber dette mennesket også flere handlemuligheder 

ofte for sig selv, da historierne påvirker menneskets handlinger og dets horisont af handlinger.  

I et narrativt perspektiv kan et lykkeligere liv være et liv, som er fyldt med oplevelser, som giver 

mening for mennesket. Et sådant liv kan være et liv, hvor mennesket inddrager disse oversete 

handlinger, og hvor mennesket finder den røde tråd i livet i forhold til det, som er vigtigt for  

mennesket, og hvor erfaringerne fortolkes på ny med menneskets nye perspektiver på sig selv,  

og medmennesker ofte til følge. Mennesket udvikler sig typisk gennem hele livet i den måde,  

mennesket lærer at håndtere problemer i livet i forhold til det, som er vigtigt for mennesket.  

Et lykkeligere liv kan være et liv, hvor mennesket lever i overensstemmelse med sine værdier 

og oplever mening, og hvor mennesket har mange fortolkninger og handlemuligheder at bruge. 

I et narrativt perspektiv betragtes enhver fortolkning som et landskab, mennesket kan gå ind i.  

I narrativ terapi udforsker vi dine historiers handlings- og meningslandskaber og bidrager til at  

skabe righoldige nye historier med mening med udgangspunkt i de hændelser, som sker i livet.  

I narrativ terapi vil vi løbende sammen have fokus på, at du gennemspiller disse nye historier i  

praksis og således gennem handlinger kommer helt tæt på det, som er vigtigt for dig, og som 

vil kunne skabe det lykkeligere liv, du havde intentioner om at skabe i terapiens udgangspunkt.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger