Vi dækker hele Danmark. Kontakt os i dag på kontaktformularen og opstart terapi efter højst kun 24 timer

Ensomhed

Ensomhed er ikke nogen decideret psykisk lidelse, og denne kan i realpraksis være knyttet til et

bredt spektrum af de psykiske lidelser her uden, at det nødvendigvis er tilfældet. Fænomenet

kan komme til udtryk på grund af en oplevelse af både social adskilthed fra andre mennesker,

men ensomheden kan også manifestere sig følelsesmæssigt og eksistentielt ved, at mennesket

oplever f.eks. ikke fortroligt og dybt at kunne tale om følelser med andre menneskers samt ikke

at kunne være i forpligtende fællesskab med mennesker omkring vigtige tilværelsesprojekter.

Sidstnævnte tilværelsesprojekter omfatter alle aktiviteter i livet, som er vigtige for mennesket.

Forskning har samtidig i høj grad vist, at markant ensomhed vil kunne have stor, negativ effekt

på menneskets både mentale, følelsesmæssige samt somatiske liv med f.eks. markant forøget

risiko for hjerte-/karsygdomme, blodprop, angst, depression, selvmordsforsøg og selvmord.

Forskning har også vist at mennesker, som i mange år har levet tæt sammen med en partner,

har markant øget risiko for selv at dø inden for 2 år efter partnerens død ved social isolation.

Folkebevægelsen Mod Ensomhed estimerer lige nu, at 210.000 danskere oplever ensomhed.

Pga. denne forskningsevidens har flere aktører i Danmark fundet dette tema særlig vigtigt, og

Mary Fonden arbejder nu ihærdigt for at understøtte tiltag, som kan afhjælpe social isolation.

Folkebevægelsen Mod Ensomhed støttes også nu af omkring 180 virksomheder, kommuner og

institutioner økonomisk i forhold til at kunne tilbyde afholdelse af lokale madarrangementer.

Psykolog og grundlægger af NetPsykolog24syv.dk, Kenneth Steiner, har foruden netop oprettet

“Landsforeningen Mod Ensomhed” på Facebook, som alle er meget velkomne til at tilmelde sig.

Du vil kunne læse meget mere om den nyoprettede “Landsforening Mod Ensomhed” i gruppen

på Facebook, som vil komme til løbende at arbejde for at mindske ensomhed blandt danskere.

I tilfælde af din markante ensomhed kan vi også sammen aftale et terapiforløb online, som vil

kunne hjælpe dig. I særlige situationer kan vi aftale besøg hos dig, hvis du skønner det vigtigt.

I terapien vil vi ofte begynde med at udfolde din fortælling om ensomhed, som også indebærer

udfoldelse af dine fortællinger om psykiske, fysiske og somatiske effekter forbundet hermed.

Vi vil foruden udfolde din fortælling om dit ønskede, berigende liv indenfor konteksten af dette

tema og også afdække dine vigtige værdier, som vil understøtte historien om dit foretrukne liv.

Vi vil sammen med dig desuden have fokus på de oversete handlinger fra dit nu og tidligere liv,

som er uden for konteksten af problemfortællingen, og som vi vil mobilisere i nye fortællinger

indlejret dine iboende ressourcer. Gennem adgangen til alle af dine stærke ressourcer her vil vi

løbende sammen være nysgerrige på effekten af din brug af disse ressourcer i dit hverdagsliv

således, at du får mulighed for at komme tæt på dit værdifulde liv og brud med ensomheden.

I tilfældet at dit behov for det, vil vi endelig sammen udarbejde en handleplan med alle dine

konkrete handlinger her til brug for din løbende praksis med at skabe foretrukne forandringer.

I tilfælde af dit behov for det, vil vi samtidig efter et endt terapiforløb kunne tilbyde dig billige

vedligeholdelsessamtaler efter f.eks. 3 og 6 måneder samt 1 og 3 år for sammen at reflektere

over både din anvendelse af dine stærke ressourcer samt din mulighed for at skabe helt nye

nuancer i dit handlingsrepertoire, som fortsat kan skabe dit værdifulde liv uden ensomhed.

Du behøver således aldrig at være helt alene i denne proces og uanset, hvor du skulle befinde

dig i processen lige nu, står vi naturligvis fleksibelt til rådighed og vil kunne være til stor hjælp.

De varmeste hilsner

Kenneth Steiner

Psykolog og Grundlægger

ensomhed